Integritetspolicy

Den här privatlivspolitiken beskriver hur VACVAC Studio samlar och behandlar uppgifter om dig.

Privatlivspolitiken gäller uppgifter som du ger oss, eller som vi samlar in via vår hemsida (www.symaskinen.se).

VACVAC Studio är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Om du har några frågor eller kommentarer till vår privatlivspolitik eller vill använda någon av de rättigheter som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta oss på:

VACVAC Studio IVS (Symaskiner.dk)
Bjørnebakken 23
DK-3400 Hillerød
Tel.nr.: 70279999
E-post: info@symaskiner.dk

Vilka uppgifter samlar vi in?

När du besöker vår hemsida, samlar vi automatisk in uppgifter om dig och din användning av hemsidan, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress, därtill din nätverksplats och informationer om din dator.

Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion, samt att utföra målinriktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra intressen i att förbättra hemsidan och visa dig relevanta erbjudanden.

Rättslig grund för behandlingen är EU:s dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, litra f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan, samlar vi in de uppgifter du själv ger oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskningar samt uppgifter om den IP-adress från vilken beställningen har gjorts.

Syftet är att vi ska kunna leverera produkterna du har beställt och i övrigt uppfylla våra avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter till återlämnande och reklamation. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att uppfylla lagkrav, t.ex. för bokföring och räkenskap. Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att vare sig inte och för att vare sig inte kan utredas.

Rättslig grund för behandlingen är EU:s dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, litra b, c och f.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om din e-postadress.

Syftet är att vare sig inte kan leverera nyhetsbreven till dig.

Rättslig grund för behandlingen är EU:s dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, litra f.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar kan vidarebefordras till PostNord, GLS eller en transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av ej lagfördelade varor kan ovan nämnda uppgifter vidarebefordras till producenten eller säljaren av den pågående varan som i så fall kommer att ansvara för leveransen.

Uppgifter kan överlåtas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på vår vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättring av hemsidan, utskick av nyhetsbreven samt målinriktad marknadsföring, inklusive retargeting samt din bedömning av vår verksamhet och produkter. Dessa företag är personuppgiftsbehandlingar och är under vår instruktion och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbehandlingarna får inte använda uppgifterna till annat syfte än uppfyllandet av avtalet med oss och är underlagda sekretess om dessa. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbehandlingar med alla personuppgiftsbehandlingar som behandlar personuppgifter på vår vägnar.

Två av dessa personuppgiftsbehandlingar är Google Analytics vid Google LLC och Facebook Inc., som är etablerade i USA. De erforderliga garantier för överföring av uppgifter till USA har säkerställts genom personuppgiftsbehandlingens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield enligt EU:s dataskyddsförordningens artikel 45.

Google LLC:s certifiering finns här: [länk]

Facebook Inc.'s certifiering finns här: [länk]

Dina rättigheter

Med syftet att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter.

Insight-rättigheten:

Du har alltid rätt att begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjener, vilka kategorier av personuppgifter som kan vara aktuell samt information om varifrån uppgifterna kommer från.

Du har rätt att få utleverera en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig anmälan till info@symaskiner.dk. Du kan bli bedt om att dokumentera att du är den du ger dig ut för att vara.

Rättigheten till berikning:

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv berikta av oss. Om du blir märksam på att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppfordras du att korrigera skriftligt genom kontakt med oss så att uppgifterna kan berikas.

Rättigheten till slettning:

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter satta åt sidan av oss, t.ex. när du återkallar ditt samtycke och vi inte har ett annat lagligt grund för fortsatt behandling. I det fall en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter eller för att rättskraven ska fastställas gällande eller försvaras är vi inte skyldiga att sätta åt sidan dina personuppgifter.

Rättigheten till begränsning:

Du har i vissa fall rätt att få begränsningen av dina personuppgifter begränsad till endast bevarande t.ex. när du anser att de upgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

Rättigheten till dataportabilitet:

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överlämnade i ett strukturerat format och ha rätt att överföra dessa upgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättigheten till indsigelse:

Du har alltid rätt att göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter med syftet på direkt marknadsföring tillsammans med profilering som görs för att kunna målinriktad marknadsföring.

Du har också alltid rätt att från specifika grunder anmäla invändning mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundvaltan vår legitima intresse under vilka upgifter vi samlar in.

Rättigheten till återkallelse:

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke du gav oss i fråga om en given behandling av personuppgifter inklusive profilering som görs mot dig som medlem i klubbklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke ska du kontakta oss på info@symaskiner.dk eller kontakta oss via kontaktformularen som finns under " Kundservice".

Rätten till klagomål:

Du har alltid rätt att anmäla ett klagomål till Datatilsynet (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., 1300 København K över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat anmälas via mejl på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33193200.

Upplysningsskyldighet:

Vi ha genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot skada eller olaglig användning eller obehörigt åtkomst till personuppgifterna samt mot obehörig användning eller åtkomst genom våra personal medlemmar som behöver en reell anledning för att få åtkomst till dessa upgifter vid sin arbetsutövning.

Om du har några frågor eller kommentarer till vår privatlivspolitik eller vill använda någon av de rättigheter som beskrivs ovan kan du kontakta oss på: