Fortrydelsesret


FORTRYDELSESRET

Når du handler online på www.symaskiner.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på (se nærmere under ”varens stand”). Ønsker du at udøve din fortrydelsestet har du mulighed for at returnere din bestilling til VACVAC Studio (Symaskiner.dk). I så fald skal du, for at gøre fortrydelsesretten gældende, ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan benytte denne standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst, hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Bemærk: Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Send venligst meddelelse om fortrydelse til følgende adresse og/eller e-mail:

VACVAC Studio ApS
Bjørnebakken 23
DK-3400 Hillerød
CVR: 39887533
info@symaskiner.dk

For at vi nemt og hurtigt kan identificere varen, henstiller vi til, at du anfører ordrenummeret i din meddelelse om fortrydelse. Hvis ordrenummeret ikke er oplyst, kan det medføre forsinkelser og fejl.

VARENS STAND, NÅR DU SENDER DEN RETUR
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.


RETURNERING
Hvis du fortryder dit køb, skal varerne tilbageleveres til denne adresse:

VACVAC Studio ApS
Bjørnebakken 23
DK-3400 Hillerød
CVR: 39887533

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varer. Du opfordres derfor til at orientere dig om priser hos forskellige fragtudbydere. Udgifter til returnering vil afhænge af den specifikke vare. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Ved tilbagelevering bør du sørge for at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne indtil vi modtager dem. Vi anbefaler derfor at du gemmer postkvittering samt evt. "Track and Trace" nummer. Vi forventer at du sender varerne retur hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt dit køb.

TILBAGEBETALING
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 

Bemærk:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi 

  • Du reelt har taget varen i brug,
  • Den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • Du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.