Ångerrätt

När du handlar online på www.symaskiner.dk har du normalt 14 dagars ångerrätt, under vilken du kan meddela oss att du ångrar köpet. Ångerrätten gäller från den dag du mottagit varan. Om fristen löper ut på en helgdag, lördag, grundlagsdagen, julafton eller nyårsafton förlängs fristen till nästa vardag. Efter mottagandet får du endast hantera varorna på ett sådant sätt att du kan fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar (se mer under ”varans skick”). Om du vill utöva din ångerrätt har du möjlighet att returnera din beställning till VACVAC Studio (Symaskiner.dk). För att utöva din ångerrätt ska du genom en otvetydig förklaring meddela oss detta senast 14 dagar efter att du mottagit varan. Du kan använda denna standardångerrättsformulär, som du hittar längst ner, om du vill ångra ditt köp.

Observera: Du kan inte ångra dig genom att enbart vägra att ta emot varan utan att samtidigt ge oss tydligt meddelande om detta.

Skicka vänligen meddelande om ånger till följande adress och/eller e-post:

VACVAC Studio ApS
Bjørnebakken 23
DK-3400 Hillerød
CVR: 39887533
info@symaskiner.dk

För att vi enkelt och snabbt ska kunna identifiera varan, ber vi dig att ange ordernumret i ditt meddelande om ånger. Om ordernumret inte anges kan det leda till förseningar och fel.

VARANS SKICK NÄR DU SKICKAR TILLBAKA DEN
Du är endast ansvarig för värdeminskning av varan som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar. Med andra ord kan du prova varan på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik, men du får inte ta den i bruk.

Om varan har provats mer än vad som beskrivs ovan betraktar vi den som använd, vilket innebär att du vid ångerrätt endast får en del eller inget av köpesumman tillbaka, beroende på varans kommersiella värde. Avsaknad av originalförpackning kan utgöra en värdeminskning, så för att vara säker på att få tillbaka hela beloppet rekommenderas att varan returneras i originalförpackning.

RETURNERING
Om du ångrar ditt köp ska varorna returneras till denna adress:

VACVAC Studio ApS
Bjørnebakken 23
DK-3400 Hillerød
CVR: 39887533

Du måste själv betala kostnaderna för att returnera varorna. Du uppmanas därför att undersöka priser hos olika fraktleverantörer. Kostnaderna för retur beror på den specifika varan. Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott.

Vid retur bör du se till att varorna är ordentligt förpackade. Du är själv ansvarig för paketet/varorna tills vi mottagit dem. Vi rekommenderar därför att du sparar postkvittot samt eventuellt "Track and Trace"-nummer. Vi förväntar oss att du skickar tillbaka varorna så snart som möjligt efter att du meddelat om ångerrätt, och du måste skicka tillbaka dem senast 14 dagar efter att du ångrat ditt köp.

ÅTERBETALNING
Om du ångrar ditt köp får du tillbaka det belopp du betalat till oss. Vid en värdeminskning som du är ansvarig för dras detta från köpesumman.

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra kostnader till följd av ditt eget val av annan leveransform än den billigaste standardleveransen vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum vi mottagit meddelande om ditt beslut att ångra avtalet. Vi genomför sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har gått med på något annat.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varan i retur, om du inte innan dess har lagt fram bevis på att ha returnerat den.

Observera:
Du kan förlora hela eller delar av köpesumman. Detta sker om varans värde har minskat på grund av att

Du faktiskt har använt varan,
Den har blivit skadad medan du hade ansvaret för den,
Du har hanterat varan på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar.